Pedrera-Parrilla, A., Effects of different topsoil properties on apparent electrical conductivity under varying soil water contents

Pedrera-Parrilla, A., Brevik, E. C., Van De Vijver, E., Espejo, A. J., Taguas, E. V., Giráldez, J. V., Martos, S., and Vanderlinden, K.. 2015: Effects of different topsoil properties on apparent electrical conductivity under varying soil water contents. Estudios en la Zona No Saturada, 12, 25-32. [Available online]